Wynagrodzenie kierowców zawodowych w UE różni się w zależności od stawek przyjętych w danej firmie transportowej.

Część krajów członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło minimalne stawki wynagrodzenia dla zawodowych kierowców, regulując zarobki tej grupy zawodowej.

W jaki sposób określa się stawkę godzinową dla zawodowego kierowcy?

Na wysokość wynagrodzenia kierowcy w UE ma wpływ wiele czynników. Jako główne zmienne regulujące wysokość stawki godzinowej można wymienić:

Wielkość firmy transportowej zatrudniającej kierowcę

Większe firmy zatrudniające ponad 250 kierowców oferują swoim pracownikom nawet o 25% wyższe wynagrodzenie od mniejszych firm.

Rodzaj umowy podpisanej przez kierowcę

Wysokość stawki godzinowej różni się w zależności od typu umowy. W Polsce kierowcy pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej zarabiają mniej od kierowców zatrudnionych na mocy umowy o pracę. Najwięcej zarabiają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Staż pracy

Stawka godzinowa ulega zmianie w zależności od stażu pracy kierowcy.

Rodzaj trasy

Stawki godzinowe zawodowych kierowców zależą od tego, czy trasa ich przejazdu jest międzynarodowa, krajowa czy też lokalna. Najbardziej opłacalne z punktu widzenia kierowców są trasy przebiegające w obrębie Unii Europejskiej.

Typ pojazdu

Wynagrodzenie kierowcy zawodowego różni się w zależności od rodzaju i wielkości obsługiwanego pojazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wysokość stawki dla kierowcy zawodowego nie może być zależna od ilości przebytych kilometrów. W świetle przepisów unijnych taki sposób rozliczenia stanowi poważne uchybienie ze strony pracodawcy.

Jakie państwa Unii Europejskiej wprowadziły minimalną płacę dla zawodowych kierowców? 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, które zdecydowały się na wprowadzenie płacy minimalnej dla zawodowych kierowców, to:

  • Niemcy
  • Francja
  • Włochy
  • Belgia
  • Holandia
  • Dania

wynagrodzenie kierowców ue

Na jakim poziomie są stawki dla zawodowych kierowców w Unii Europejskiej?

Stawki dla kierowców w Unii Europejskiej różnią się w zależności od kraju członkowskiego. W krajach, które przyjęły rozporządzenia dotyczące najniższego wynagrodzenia dla kierowców, wyglądają one następująco:

Niemcy

Minimalna stawka wynagrodzenia kierowcy zawodowego w Niemczech od początku roku 2021 wynosi 9,50 euro za godzinę. Stawka ta ma rosnąć co pół roku aż do osiągnięcia kwoty 10,45 euro za godzinę. Pierwsza podwyżka planowana jest na lipiec bieżącego roku, gdy stawka minimalna dla kierowców zawodowych ma wzrosnąć do 9,60 euro za godzinę.

Francja

Stawka minimalna we Francji dla kierowców zawodowych wynosi 10,25 euro za godzinę, w przypadku kierowców o kwalifikacji 150M jest jednak wyższa i wynosi 10,39 euro za godzinę.

Włochy

Minimalne wynagrodzenie dla kierowcy zawodowego we Włoszech zależy od kategorii kierowcy i wielkości prowadzonego pojazdu. Waha się ono od 1703,51 euro do 1750,37 euro za miesiąc pracy.

Belgia

Płaca minimalna dla kierowców zawodowych w Belgii naliczana jest zgodnie z warunkami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii i waha się w zależności od typu pojazdu obsługiwanego przez kierowcę. Średnia wysokość wynagrodzenia wynosi 11 euro za godzinę.

Holandia

Płaca minimalna kierowcy zawodowego w Holandii od 2021 dla osób powyżej 21 roku życia wynosi 10,24 euro za godzinę.

Dania

Wysokość minimalnej płacy dla zawodowego kierowcy w Danii od 2021 roku wynosi 164,95 koron duńskich na godzinę, co daje w przeliczeniu 22,18 euro.

Skutki nieprawidłowego naliczania stawek przez właścicieli firm transportowych 

Skutki nieprawidłowego naliczania stawek przez właścicieli firm transportowych regulowane są prawnie przez przepisy obowiązujące w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej. W Niemczech za naruszenie przepisów grożą kary w wysokości od 30 do 500 tysięcy euro. We Francji przewidywane są kary grzywny od 450 do 1500 euro oraz sankcje administracyjne od 4 do 8 tysięcy euro.

Sankcje wymierzane w związku z nieprawidłowościami, jakich dopuścili się właściciele firm transportowych we Włoszech wynoszą od 500 euro do 10 tysięcy euro w zależności od rodzaju uchybienia. W wypadku Belgii grzywny wahają się od 400 do 24 tysięcy euro, w Holandii osiągają sumy do 12 tysięcy euro, za to w Danii jest to suma 35 tysięcy koron duńskich, co równa się 4,7 tysiącom euro.

Post Navigation